Quick Moto

 


 
3.0 - Nedostupná vývojová verze2.9c (2008-12-14)
 • Nástroj pro přechod na euro
 • Možnost volby zaokrouhlování
 • Přidány šablony údržby
 • Opraveno několik drobných chyb
2.9b (2006-08-06)
 • Opraveno: Stav nádrže
 • Opraveno: Tisk statistiky - doplněn údaj "Celkem ujetých km"
 • Přidána možnost seřazení vozidel dle názvu nebo SPZ (Nástroje->Vozidla->Pravé tlačítko na seznamu vo
2.9 (2005-05-29)
 • Opraveno: Pořadí položek pomocí TAB
 • Při dvoukliku na záznam se vyvolá jeho editace. Při dvoukliku mimo se vyvolá nový záznam
 • Do statistik přidána položka Celkem ujetých km
 • Nová kategorie v OV - správní poplatky (přihlášení, odhlášení vozu, zápis do TP apod..)
 • Po editaci záznamu v OV se kategorie nesbalí
 • Celkové statistiky pro všechny evidované vozy
2.8c (2005-02-20)
 • Opraveno: Ukládání ostatních výdajů
 • Možnost změny rozměrů sloupců v OV
 • Opraveno: při editaci záznamu již nezmizí poznámka
 • Opraveno: Tisk záznamů - synchronizován sloupec průměrné spotřeby
 • Opraveno: Po dvoukliku na záznam je vyvolána editace
2.8 (2004-12-11)
 • Seskupování ostatních výdajů do kategorií - větší přehlednost
 • Možnost zobrazení sloupce "Rozdíl" - počet ujetých km od posledních tankování
 • Změna způsobu výpočtu průměrné spotřeby mezi jednotlivými tankováními (využití bodů "do plné")
 • Opraveno: Obnovit ze zálohy (v některých případech byla obnova ukončena chybovou hláškou)
 • Možnost uzavírání všech oken pomocí klávesy (ESC)
 • Přímo z hlavního okna možnost vkládat Ostatní výdaj (F3)
 • Opraveno: Stav nádrže
 • Průvodce aktivací, objednávkou
 • Jednodušší aktivace (možnost spustit aktivační soubor; kliknutím na quickmoto://)
 • Do OV přidány dva nové typy výdajů: Emise, STK
 • Řazení záznamů v Údržbě dle libovolného sloupce
 • V tiskové sestavě se nyní tisknou i poznámky k záznamům
 • Přizpůsobení vloženého záznamu do údržby aktualnímu stavu tachometru
2.7 (2004-05-13)  
 • Zobrazení spotřeby ve výběru s vozidly
 • Přidán graf průměrné spotřeby za jednotlivé roky
 • Možnost rychlého výběru roku intervalu ve statistikách
 • Opravneno: ukládání rozměrů sloupců
 • Možnost změny velikosti okna OV a údržby
 • Automatické zálohování dat
 • Reklamní okno (v neregistrované verzi) ve Flash
 • Automatické přeřazování položek OV se zadanou životností (Pokud uplyne životnost dílu)
 • V novém záznamu možnost zvolení "Do plné" (Tento bod bude využit při výpočtech)
 • Opraveno: Převést na...
 • KONTROLA DAT, ZDA NEBYLO TANKOVÁNO VÍCE, NEŽ KOLIK SE VLEZE DO NÁDRŽE (odhalí krádež paliva)...
 • Nástroj STAV - odhadne momentální stav paliva v nádrži a dojezd
 • Tisk údržby
 • Sjednoceny verze Registrovaná/Neregistrovaná
2.6c (2004-03-06)  
 • Ukladaní nastavení rozšiřujícího panelu v novém záznamu
 • Opraveno: export tisku - při nastavení intervalu
 • Opraveno: chybová hláška při neoznačeném záznamu v OV
 • Opraveno: chybová hláška v grafech při dvou záznamech
 • Opraveno: lze odstranit poslední položku v údržbě
 • Opraveno: po "provedeno" se záznam z oprav odstraní
 • Opraveno: křivka průměru nyní ukazuje korektně dle výsledků statistiky
2.6 (2004-01-15)  
 • Opravena chyba při načítání šablon vytvořených v QM 2.5 (není potřeba Plug-In)
 • Libovolné nastavení zobrazovaných sloupců
 • Nová grafická 3D jednotka pro zobrazování grafů
 • Přidány grafy (Ujetých km za rok; Celkové ostatní výdaje za roky vč./bez příjmů)
 • Přidány grafy (Vývoj ceny paliva; Rozdělení ostatních výdajů)
 • Zobrazování mřížky i v OV,údržbě a historii
 • Tisk grafů
 • Export grafů do BMP,JPG,WMF
 • Možnost automatické detekce nastavení proxy serveru
 • Opravena chyba ve statistikách OV - správné počítání příjmu
 • Možnost přidávat poznámky i ke starším záznamům
 • Možnost spuštění pouze jedné instance programu
 • Opravena funkčnost klávesových zkratek (F2, F5 ...)
 • Možnost zadávání životnosti položek ostatních výdajů i v měsících!
 • Tisk s možností filtru (jen určitý interval)
 • Průvodce pro odeslání reálné spotřeby!
 • Podpora stylů Windows XP
 • Rychlý filtr roků je nyní aplikován i na ostatní výdaje
 • Průvodce objednávkou programu Quick Moto
 • Automatická detekce jazykové verze programu
2.5 (2003-07-01)  
 • Nový způsob načítání ikon z Plug-Inů (rychlejší, stabilnější, zabírá méně paměti)
 • Nové modifikovatelné nástrojové lišty (ukládání pozic)
 • Opraveno načítání Plug-Ins (Nyní se načítají jen podporované)
 • Do OV je možno zapisovat i příjmové položky (výdělek)
 • V nastavení jazyka je možnost zobrazení ikonky státu (pokud to jazykový Plug-In podporuje)
 • Opravena detekce Windows XP
 • Možnost přidávat libovolný text k záznamům
 • Zobrazování poznámek k záznamům jako nápovědný text (lze vypnout či zapnout)
 • Nové tiskové sestavy
 • Výpočet výhodnosti zajížďky pro palivo
 • Zobrazování dialogů s hypertextovými odkazy
 • Nová kontextová nápověda
 • Rozšířená možnost Plug-Ins
 • Reálná spotřeba - máte možnost se podílet na unikátním projektu !
 • Opravena chyba při mazání záznamu
 • Historie vozidla
 • Opravena chyba při vyvolávání nápovědy
 • Zcela upraven modul Údržba vozidla (obsahuje běžnou údržbu, prohlídky, opravy i lékárničku)
 • Do modulu Údržba vozidla je implementována práce se šablonami (možnost uložit jako šablonu)
 • Možnost přepočítat importovanou šablonu tak, aby odpovídala Vašim záznamům
2.4 (2002-05-05)  
 • Nová statistika (možnost nastavení stylu tankování: do plné, z rezervy, různě)
 • Optimalizace třídících algoritmů
 • V novém záznamu možnost přepočtu ze zahraniční měny
 • Při manipulaci se záznamy položky již "neuskakují"
 • Uchování nastavení jednotlivých sloupců
 • Nová modifikovatelná nástrojová lišta
 • Po prvním spuštění programu již není nutný restart aplikace
 • Možnost převodu záznamů z jednoho vozidla na druhé
 • Řazení záznamů,desetinná místa v OV
 • Výpočet OV možný i v intervalu
 • Oprava grafů (v některých případech se špatně vykreslovaly)
 • Vylepšená práce s Plug-Ins (start při startu programu)
 • Filtrování zobrazování záznamů - volba roku
 • Různé jazykové mutace programu
 • Úspěšně testováno pod Windows XP
 • Nová zálohovací jednotka (rychlejší, menší zálohovací soubor, umí načítat i data ze starších verzí)
 • Zálohu je možné provádět do i určeného adresáře
 • Nové, lokalizované dialogové okna
 • Technická podpora - odeslání dotazu spolu s potřebnými zálohovacími soubory
 • Opravena chyba v OV (IO Error 87)
 • Program zobrazuje ikony k Plug-In (pokud to podporují) v nástrojové liště
 • Opravena chyba v údržbě vozidla, kdy se nad 65535 km nezobrazovalo upozornění
2.3 (2001-09-17)  
 • Rozšířena statistika
 • Rozšířené ostatní výdaje (datum, typ výdajů...)
 • Grafy !!!
 • Ve statistice možnost použití intervalu
 • Možnost upravení velikosti okna
 • Automatický import dat ostatních výdajů
 • Volitelná měna
 • Volitelná mřížka
 • Zálohování dat
 • Opravena chyba ve výdajích (Při evidenci více vozidel se špatně přepisovaly údaje)
 • Údržba vozidla
 • Šablony pro údržbu
 • Univerzální typ formuláře pro nový záznam kompatibilní se všemi účtenkami
 • Opravena chyba s desetinnými čísly (již nezávislé na nastavení Windows)
 • Plná podpora PLUG-IN !!!
 • Integrace životnosti (vozidla, ostatních výdajů)
2.2c (2001-03-16)
 • Opravena chyba, kdy se v editaci záznamu přepisoval vždy první záznam
2.2b (2001-03-13)
 • Opravena chyba v ostatních výdajích
2.2 (2001-02-24)  
 • Nový, rychlejší engine programu
 • Podpora více vozidel v databázi
 • Nová grafika
 • Obsáhlejší statistika
2.1 (2000-05-11)  
 • Vychytány některé chyby
2.0 (2000-03-21)
 • Úplně nový systém pod 32-bitový Windows
 • Přidány nové funkce
 • Import dat z verze 1.0
 • Statistika - Dojezd na plnou nádrž
 • Dojezd na načerpané množství
 • Dojezd na rezervu
 • Přímý odkaz - na stránku http://www.oceany.cz/adamek
 • E-mail mad@centrum.cz
1.0 (1999-06-17)  
 • Verze pod systém MS-DOS
Reálná spotřeba
Nově přidaná data
Renault KADJAR INTENS BLUE DCI 115

Celkem dat: 350

Vše...


Reklama
Zasloužíte si nejlevnější povinné ručení na trhu s pojištěním.


SKsoft.cz | Grafický návrh fasád | Ford Puma | SKsoft.sk | Kniha jízd ©2011 Michal Adámek
Programování na zakázku